Skip to content

BIPOCs på KU

Vi er en gruppe for og af BIPOC (Black, Indigenous, People of Color)/minoritetsetniske studerende på Københavns Universitet og har til formål at styrke og støtte BIPOC studerendes trivsel på KU.

Vi har lavet denne gruppe for at skabe et trygt rum for alle BIPOCs på KU, hvor vi kan dele vores erfaringer, oplevelser og følelser forbundet med at læse på et sted, hvor vi er underrepræsenteret. Vi har selv oplevet, at det kan være svært at sidde som den eneste BIPOCs i klasselokalet, og har savnet et sted, hvor vi kan mødes med folk, som vi kan spejle os i.

Vi vil gerne organisere os, så vi kan støtte hinanden og skabe et fælleskab med udgangspunkt i vores delte oplevelser af at være minoritetsetniske personer, men hvor vi samtidig anerkender hinandens forskelligheder. Vi er frustrerede over manglen på repræsentation på universitets uddannelser, pensum og undervisere, en tendens vi ønsker at gøre op med!
Det starter med, at vi samles og er der for hinanden. Lige nu er der ikke nogen definitv form, men vi håber at kunne skabe den sammen. Vi forestiller os at lave forskellige sociale sammenkomster, oplæg af faglig karakter, kulturelle ekskursioner og vigtigst af alt et fællesskab, hvor vi har det hyggeligt sammen og styrker hinanden.
Rummet er til for alle BIPOCs, der kunne have behov for et fællesskab, man kan spejle sig i. Man behøver ikke at vide en masse på forhånd, vi vil rigtig gerne skabe plads til alle minoritetsetniske personer og anerkender at alle har forskellige positioner og at man kan rammes forskelligt og flerdimensionelt af racisme og diskrimination.
Der er et par spørgsmål, når man anmoder om at joine facebookgruppen, da vi gerne vil have rummet er trygt, men der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar.
——
We’re a group for and by BIPOC students at the University of Copenhagen with the goal of strengthening and supporting the welfare of ethnically minoritized students. We made this group to create a safe space for all BIPOCs at KU, where we can share our experiences and emotions connected to studying at a place where we are underrepresented.
We would like to organize so we can support each other and create a community based off of our shared experiences while at the same time acknowledging each other’s differences. We are frustrated with the lack of representation at the university, the syllabus and the teachers, this is something we wish to change!
At the time there is no definite form but we hope to create it community together and strengthen each other.
The space is meant for all BIPOCs who feel the need to be in a group where they are not a minority. You don’t need to have a certain knowledge of anything, we’d just like to create a space for BIPOCs and of course recognize that we all come from different backgrounds and have different and multidimensional experiences of racism and discrimination.

KONTAKT

Lokation

Denne forenings aktiviteter ligger som udgangsgpunkt på følgende campus:

Ikke campusspecifik

Fakultet/Institut

Denne forening er tilknyttet følgende fakultet/Institut/er:

For alle KU studerende

Denne forening tilbyder aktiviteter indenfor:

Debat & Diskussion, In English, LGBTQIA+, Politiske, Studiesocialt

Kontakt

STUDENTERHUSET
Købmagergade 52
1150 København K
info@studenterhuset.com

OM OS

Vores mission er, at samle alle de mange studenterdrevne foreninger på tværs af Københavns Universitet, ét sted.

Vi vil gerne gøre det nemt for dig som studerende at finde lige præcis dét fællesskab, som passer til dine interesser!

Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at foreningslivet har haft store udfordringer med at holde gang i de sociale og faglige fællesskaber, særligt under Corona. Derfor er Studenterrådet ved KU, Studenterhuset og Københavns Universitet gået sammen om, at styrke foreningslivet på tværs at KU.

Back To Top