Skip to content

FEF, KU-SCIENCE

FEF er den faglige forening for de ernærings- og fødevarestuderende ved KU-SCIENCE.
Hovedformålet med FEF er at varetage de studerendes interesser igennem studenterpolitik og afholdelse af faglige og sociale arrangementer. Det studenterpolitiske arbejde udføres i tæt samarbejde med SCIENCErådet, studienævnet, uddannelsesudvalg og ledelsen. De faglige og sociale arrangementer har til formål at styrke det sociale sammenhold indenfor og på tværs af årgangene og derudover at styrke fagligheden og interessen for studiet. Det tilstræbes at der afholdes ca. ét arrangement pr. måned. Arrangementerne spænder vidt i indhold, fra virksomhedsbesøg til gastronomisk workshop, faglige foredrag om fødevarerelevante emner og grill fest.
Derudover udsender FEF en nyhedsmail ca. 1 gang i blokken med information om hvad der sker i foreningen.
På FEF’s årlige generalforsamling, som afholdes i starten af oktober, vælges der, udover bestyrelsesmedlemmer, studerende til poster i blandt andet uddannelsesudvalg, studienævn, akademisk råd, gallafest og ikke mindst rusvejledere.
Under FEF findes også andre foreninger og udvalg. Dairy Forum er en forening for mejeriinteresserede fødevarestuderende, der blandt andet afholder en studietur hvert andet år og deltager i Landsmejeriudstillingen. REF er Rejselegatet for Ernærings- og Fødevarestuderende. Her er det muligt for FEF medlemmer at søge om penge til praktik og studieophold i udlandet.
Vi håber at du nu har fået et lille indblik i hvad FEF er, og at du har lyst til at melde dig ind og tage del i alt det spændende der foregår i denne forening. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på fef.best@gmail.com.

KONTAKT

fef.best@gmail.com

Lokation

Denne forenings aktiviteter ligger som udgangsgpunkt på følgende campus:

Frederiksberg Campus

Fakultet/Institut

Denne forening er tilknyttet følgende fakultet/Institut/er:

Fødevare- og Ressourceøkonomi, Fødevarevidenskab, SCIENCE

Denne forening tilbyder aktiviteter indenfor:

Debat & Diskussion, Faglige foreninger, Festudvalg

Kontakt

STUDENTERHUSET
Købmagergade 52
1150 København K
info@studenterhuset.com

OM OS

Vores mission er, at samle alle de mange studenterdrevne foreninger på tværs af Københavns Universitet, ét sted.

Vi vil gerne gøre det nemt for dig som studerende at finde lige præcis dét fællesskab, som passer til dine interesser!

Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at foreningslivet har haft store udfordringer med at holde gang i de sociale og faglige fællesskaber, særligt under Corona. Derfor er Studenterrådet ved KU, Studenterhuset og Københavns Universitet gået sammen om, at styrke foreningslivet på tværs at KU.

Back To Top