Skip to content

Kritiske Politter

Økonomistuderende har, og vil formentlig også i fremtiden have, stor indflydelse på den udvikling samfundet vil tage. Dette giver os et særligt ansvar for at forholde os kritiske over for de økonomiske modeller og metoder for derigennem at være med til at styrke og forbedre den økonomiske videnskab som helhed. Vi vil af denne grund ikke blot stille os kritiske over for de økonomiske teorier og metoder, vi præsenteres for, men også undersøge alternative teorier, som ikke prioriteres i undervisningen.

I den forbindelse vil Kritiske Politter bane vejen for større pluralisme i de økonomiske teorier og metoder, der bliver præsenteret for de studerende på KU.

Organisatorisk udgøres Kritiske Politter af en gruppe økonomistuderende på Københavns Universitet, der hvert semester afholder en række arrangementer med henblik på at give et andet perspektiv på de økonomiske teorier, som pt. præsenteres i pensum.

KONTAKT

kritiske.politter@gmail.com

Lokation

Denne forenings aktiviteter ligger som udgangsgpunkt på følgende campus:

City Campus & CSS

Fakultet/Institut

Denne forening er tilknyttet følgende fakultet/Institut/er:

Økonomisk Institut, SAMF

Denne forening tilbyder aktiviteter indenfor:

Debat & Diskussion, Faglige foreninger, Pensumkritisk, Politiske

Kontakt

STUDENTERHUSET
Købmagergade 52
1150 København K
info@studenterhuset.com

OM OS

Vores mission er, at samle alle de mange studenterdrevne foreninger på tværs af Københavns Universitet, ét sted.

Vi vil gerne gøre det nemt for dig som studerende at finde lige præcis dét fællesskab, som passer til dine interesser!

Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at foreningslivet har haft store udfordringer med at holde gang i de sociale og faglige fællesskaber, særligt under Corona. Derfor er Studenterrådet ved KU, Studenterhuset og Københavns Universitet gået sammen om, at styrke foreningslivet på tværs at KU.

Back To Top